Over Odin

De Odin-webwinkel maakt samen met de Odin Groente- en Fruitabonnementen onderdeel uit van Estafette Odin BV. Ons bedrijf telt op dit moment ruim 350 medewerkers die zich verspreid over het land inzetten voor biologisch-dynamische en biologische kwaliteitsvoeding. Dat doen ze op het distributiecentrum in Geldermalsen, maar ook verspreid over het land in een van de biologische eetwinkels van Estafette.

Al 30 jaar actueel

De basis voor Estafette Odin BV is in 1983 gelegd met het oprichten van Odin. De uitgangspunten van toen zijn nog steeds actueel: 
• een gezonde landbouw met respect en zorg voor de aarde;
• een aanbod van kwalitatief hoogwaardige voeding met respect voor de mens en diens gezondheid;
• een gezonde economische praktijk met respect voor mens, grondstoffen en de aarde.


Coöperatie Odin: van leden, voor leden

Van begin af aan is het eigendom van ons bedrijf niet in handen geweest van privépersonen, maar ondergebracht in een stichting. Eind 2012 hebben we deze stichting omgevormd tot een coöperatie: Coöperatie Odin UA. Een coöperatie is een vereniging met door leden gedeeld en gedragen eigendom. Dit past beter in de huidige tijd, omdat consumenten en medewerkers zo de mogelijkheid hebben om actiever binnen onze organisatie te participeren. Zo kunnen we met elkaar de stroom van gezonde voeding uit een vruchtbare landbouw en een eerlijke economie nog beter verzorgen. 

Coöperatie met verschillende soorten leden

Coöperatie Odin is een coöperatie op aandelen/participaties en kent de volgende typen leden:

ondernemersleden: medewerkers in dienst bij een onder de coöperatie vallende onderneming, die hun capaciteiten en talenten inzetten voor het doel van de coöperatie.

kapitaalleden: rechtspersonen die in de statuten de ideële doelstelling hebben omschreven dat zij beleggen, investeren of participeren in ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van biologische (dynamische) landbouw en voeding en/of sociaal-economisch verantwoord en duurzaam ondernemen.
overige leden: personen die als klant, medewerker of leverancier belang hebben bij de doelstelling van de coöperatie en deze willen ondersteunen.
begunstigden: instellingen of personen die d.m.v. onderzoek, scholing of culturele activiteiten bijdragen aan de doelstelling van de coöperatie. Op grond hiervan ontvangen zij een deel van het resultaat. Denk bijvoorbeeld aan de Estafette Academie of de stichting Odin Imkerij.

 

Als medewerker, klant of leverancier kunt u zich aanmelden als overig lid. Overige leden kunnen voor 100 euro een participatie in de coöperatie nemen. Meer participaties kan ook, echter met een maximum van tien. Zegt u op, dan ontvangt u de inleg van uw participaties weer retour.

Kijk voor meer info op www.cooperatie-odin.nl